Vi leverer direkte 

 

Mat og varme klær. 

Medisinsk utstyr til sykehus

Rednings og beskyttelsesutstyr

Generatorer

Brukte bærbare datamaskiner, pulter og stoler til skolene!

 

Prosjekter

NorseAid er innforstått med at denne humanitære katastrofen er en maraton og ingen sprint. Selv om Krigen skulle ende snarlig vil behovet for hjelp være enormt i årene som kommer.

Vi har derfor startet opp 2 prosjekter med langsiktig perspektiv:

Skoleprosjektet

Prosjektet drives i samarbeid med Norwegian UNIX User Group (NUUG). Prosjektets hovedmålsetning er å innføre en digital læringsplattform med dataprogram på morsmål. Gratis programvare og universell tilgang til IKT vil hindre digitale klasseskiller. Donert utstyr vil bli transportert ned, koblet opp og kjørt i gang med opplæring.

Prosjektet består av 5 faser. Fase 1 og 2 består av å samarbeide med en skole i Perechyn. Aktivitetene blir å klargjøre og tilrettelegge for mottak av digitalt utstyr. Kartlegging av behov og videre fremdrift gjøres i samarbeide med skolen. Videre vil det gjennomføres en testfase for opplæring og utvikling av ønsket funksjonalitet. Fase 1 og 2 planlegges i 2023.

Fase 3-5 er en oppskalering av prosjektet utover 2023. Her er målsetningen å implementere løsningen fullt ut ved samarbeide med skolemyndighetene regionalt i Ukraina. Planlagte regioner er Tsjernihiv og Kharkiv.

Man etablerer en god prosess med rutiner for;

  • Mottak, installasjon og testing av utstyr
  • Drift og vedlikehold av den digitale løsningen.
  • Opplæring i sikker bruk ved en åpen løsning
  • Erfaringsutveksling

NorseAid planlegger i denne sammenheng å lage et vennskapsskoleprosjekt med en skole i Buskerud regionen.

Kjøkkenprosjektet

Prosjektet har som hovedmålsetning anskaffelse, service og drift av mobile katastrofekjøkken.

Klargjøring av kjøkken i Norge før avreise til Ukraina

Video av laptopdonasjon på skole for barn med spesielle behov og feltkjøkken i Tsjernihiv, på Ukrainsk språk

 

Bli frivillig


Vi trenger deg på dugnader hvor man bidrar med å klargjøre kjøkken, varme klær, mat, strømgeneratorer og bærbare datamaskiner til Ukraina. 

Sunshine Ukraine og NorseAid med Erik Helgesplass i Izium

Meld deg på dugnaden:

Bli med for å gjøre en skikkelig innsats for folk som trenger hjelp. Du får god opplæring i hjelpearbeid i praksis.